Priser

Fasta priser eller per timme

Vår prislista kan ge en viss uppfattning om prissättning.
Samt användas som diskussionsunderlag inför ett offert vid samarbete och uppdragsbeställning.
Varje nytt uppdrag har sin unika förutsättning gällande prissättning.
Prislistan är därför inte absolut. Utan skall används mer som en guide.

Vårt vanligaste upplägg för design & illustration är fasta priser.
Här nedan listar vi olika prisexempel för uppdrag som är för återkommande arbeten.
Alla uppdrag är unika, därför används prisarvodena nedan som referens.

Timpris

För timarbete praktiseras minimum startkostnad om en timme, respektive halvtimme.
Obs, halvtimme debiteras endast för de uppdragsgivare/kunder, där upparbetat samarbete redan är etablerat och påbörjat. 

 • 1000 kr/timme
 • 795 kr/timmen – vektorisering logotyper
 • 795 kr halvtimme upparbetad kundrelation, pågående projekt

Redaktionell och broschyr illustrationer

Priser, arvoden listade är standard, minimum. Priser kan variera uppåt om bildernas komplexitet fodrar flertalet korrundor, och tidskrävande detaljrikedom eller andra parametrar som av naturen betyder högre arvode, än det nedan listat.

 • Helsida, uppslag till ex. A4/sida: 1 styck: 5000 till 6000:-
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 8000:-
 • Uppslag: 1 sida + halv sida: 1 styck: 8000:-
 • Halvsida: 5000:- till 6000:-
 • Kvartssida: 5000:-
 • Enklare vinjett, kvartssida: 3500:-
 • Omslag magasin, tidningar: 8000:- till 10000 :-
 • Omslag till magasin, tidningar + kombo med inlageillustration, uppslag om två sidor, helt uppslag eller delvis helt uppslag, 7500:- för omslag.

Bokomslag: illustration och design, layout

 • 10 000:- Bokomslag endast. Vilket innefattar antingen endast framsida eller inklusive fram, rygg och baksida. I detta ingår en styck illustration som är för bokomslaget endast, samt bokomslagets design , layout samt typografi.
 • 15 000:- Om framsidans illustration återanvänds inne i boken som en inlageillustration, räknas det som en ytterligare separat användning och arvode för inlageanvändningen.
 • 2000 :- per illustration för inlage-illustrationer, dock ej väsentligt komplexa illustrationer (insidans sidor i boken), efter förhandling och projektets förutsättningar.

Unika & professionella

Förekommande priser till enmansföretag och småföretagare.

 • 5000:- Innefattar oftast textlogotyp + vektorisering, original.
 • 10 000:- Bild, illustration med eventuell text. Vektorisering, original.
 • Logga för större företag, be om offert.

Webbsida

Priser varierar i form av storlek, funktionalitet & formgivning

 • 4900- 6900:-
  En hemsida i denna prisklass ger dig 4-5 undersidor, relativt enkel design och grafisk profil samt låg grad av anpassning och unik design.
 • 6900 – 12900:-
  I denna prisklass ingår givetvis det som ingår i den tidigare prisklassen, ger dig 5-12 undersidor. Nu ingår extra funktionalitet, mer unik design och profil för hemsidan, fler undersidor samt en mer optimerad hemsida både grafiskt och innehållsmässigt.
 • 12 900 – 22 900:-
  Här handlar det om betydligt mer anpassade hemsidor, 12-20 undersidor med unik och skräddarsydd design, som också ställer ett större krav på uppdateringar, underhåll samt kodning. Det som gör att priset på hemsidan gått upp är att väldigt mycket design och funktioner är specialanpassade efter kundens behov.
 • 22 900:- och uppåt
  Hemsidor i denna prisklass är ofta stora hemsidor där antalet undersidor överstiger 20st och där en standardlösning inte är optimalt. Här är hemsidan är optimerad för hastighet, avancerad grafisk profil med bildredigering samt sökordsoptimering.